© 2014  C.K.M.T.


Webmaster Jan Kiel

Zaterdag 8 december is het kunstgras oefenveld voor de muzikanten. officieel geopend door wethoudet Janita Tabak

Jan Kiel 2017 - Telefoon 0637339793 ckmt@ckmt.nl

C.K.M.T.

Totaal:

bezoekers

C.K.M.T. is een overkoepeling van alle Kampermuziekkorpsen. Door middel van een constant voorzittersoverleg heeft het daarom geen statuten en reglementen. De secretaris treedt op als algemeen coördinator.

Kampen telt 11 muziekverenigingen met meer dan 1000 leden